Ansvarsfraskrivelse

Alt indhold du finder på denne hjemmeside, i Kom i gang guiden og vores produkter erstatter ikke professionelle rådgivere indenfor ernæring, sundhed og den medicinske sektor. Derfor er det op til dig som bruger, at søge og benytte den nødvendige rådgivning, som du altid selv har ansvar for.

De samme gælder indtag af medicin. Kosten er ikke erstatning for lægeordineret medicin og alt eventuel udtrapning skal ske i samråd med din læge, når lægen mener det er forsvarligt.

Louise Koch, Rask på Raw eller Green Room Group kan ikke gøres til ansvar for hverken positive eller negative konsekvenser af brugen af de informationer du finder her på siden og i vores produkter. Dette site er ikke en erstatning for lægelige diagnoser og behandling, og brugen af oplysninger fra hjemmesiden og vores produkter sker på eget ansvar. Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar for skade, tab eller følgevirkninger, som måtte opstå direkte eller indirekte som følge af oplysninger fra brugen af materialet.

Louise Koch er hverken læge, diætist, forsker eller behandler, men blot et almindeligt menneske der har helbredt sig selv naturligt, og kan derfor ikke stille lægelige diagnoser. Alle kost- og livsstilsændringer er på eget ansvar. Hvis du er i tvivl om hvorvidt kost- og livsstilsomlægningen er fornuftigt i din specifikke helbredssituation, så anbefaler vi, at du rådfører dig med en læge eller anden professionel, som du har tillid til, før du starter på et nyt kost- eller motionsprogram. Dit helbred er ALTID dit eget ansvar.

Louise deler oplysninger fra mange forskellige kilder, som hun stoler på, og hendes tillid til dem er opstået, fordi hun har set deres råd og indgangsvinkel virke på sin egen og andres kroppe. Alt hvad der står på hjemmesiden og i hendes skrevne kilder, er skabt ud fra egne erfaringer og den research hun har lavet, i forbindelse med at hun har helbredt mig selv. Derfor er det til enhver tid op til dig selv at tage stilling til, hvad du tror på. Dette gælder også under foredrag, kurser, forløb telefon- og e-mail coaching m.m. Alt hvad der hører under lægelige spørgsmål, spiseforstyrrelser og psykotiske forstyrrelser kræver særlig vejledning, og ligger uden for Louises erfaring. Hvis du lider af meget alvorlige helbredsproblemer og ikke kan få hjælp i det normale sundhedssystem, anbefaler vi at du konsulterer Dr. Doug Graham personligt.

Indhold der postes på virksomhedens Facebook-side i form af kommentarer og andet indhold, kan sidens ejere ikke gøres ansvarlig for, ligesom Green Room Group forbeholder sig ret til at afvise eller fjerne materiale, som der anses for at være fornærmende, stødende, racistisk, ulovligt eller faktuelt forkert.