OM DIG OG DIN SITUATION


DIN 8 UGERS PLAN


DINE LANGTIDSMÅL

Husk at udfylde en version til dig selv i arbejdshæftet, så du også selv har 8 ugers planen. Nå du er færdig så klikker du 'submit'.